Política de venda i cancel.lació

La contractació del servei dóna dret a una pre-reserva que hi serà activa fins que es realitzi el pagament de 50€ en concepte de 'paga i senyal', que donarà lloc a la confirmació en ferm de la reserva. Aquest pagament de 50€ s'haurà de realitzar en els següents 5 dies hàbils a la sol.licitud de la reserva.

En cas de no realitzar-se aquest pagament en el plaç de 5 dies hàbils, la pre-reserva quedarà anul.lada.

En cas de cancel.lació de reserva confirmada, s'ha de notificar amb almenys dos dies d'antel.lació. L'import abonat no tindrà data de caducitat i podrà ser utilitzar per a reservar en altra data.

La cancel.lació amb menys de dos dies d'antel.lació, donarà lloc a la pèrdua de l'import abonat en concepte de 'paga i senyal'.